Zásady ochrany osobních údajů

1 Obecné informace

Tyto zásady se vztahují na webové stránky provozované pod url: Sunfas.pl.
Provozovatelem webových stránek a správcem osobních údajů je: SunFas.
Kontaktní e-mailová adresa provozovatele: sunfas@sunfas.offteam.eu.
Provozovatel je správcem vašich osobních údajů, pokud jde o údaje, které jste dobrovolně poskytli na webových stránkách.
Webové stránky používají vaše osobní údaje k následujícím účelům:
– Provozování zpravodaje
– Vyřizování dotazů prostřednictvím formuláře
– Předložení nabídky nebo informací
Webové stránky plní funkci získávání informací o uživatelích a jejich chování následujícími způsoby:
Prostřednictvím údajů dobrovolně zadaných do formulářů, které jsou vloženy do systémů provozovatele.
Prostřednictvím ukládání souborů cookie (tzv. „cookies“) do koncových zařízení.


2 Vybrané metody ochrany údajů používané provozovatelem

Přihlašovací a vstupní místa pro osobní údaje jsou chráněna v přenosové vrstvě (certifikát SSL). Tím je zajištěno, že osobní a přihlašovací údaje zadané na webové stránce jsou v počítači uživatele zašifrovány a lze je přečíst pouze na cílovém serveru.
Osobní údaje uložené v databázi jsou zašifrovány tak, aby je mohl číst pouze provozovatel s klíčem. Tím jsou data chráněna v případě, že je databáze ze serveru odcizena.
Hesla uživatelů jsou uložena v zaheslované podobě. Funkce hash funguje jednosměrně – není možné ji obrátit, což je nyní moderní standard pro ukládání uživatelských hesel.
Důležitým prvkem ochrany údajů je pravidelná aktualizace veškerého softwaru používaného provozovatelem ke zpracování osobních údajů, což znamená zejména pravidelné aktualizace softwarových komponent.

3 Hosting

Webové stránky jsou umístěny (technicky udržovány) na serveru provozovatele: lh.pl

4 Vaše práva a další informace o používání vašich údajů

V určitých situacích má správce právo předat vaše osobní údaje dalším příjemcům, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené s vámi nebo pro plnění povinností správce. To platí pro tyto skupiny příjemců:
– oprávnění zaměstnanci a spolupracovníci, kteří používají údaje k plnění účelu webových stránek.
– společnosti poskytující správci marketingové služby
Vaše osobní údaje zpracovávané Správcem po dobu ne delší, než je nezbytné pro výkon souvisejících činností stanovených zvláštními předpisy (např. o účetnictví). Pokud jde o marketingové údaje, nebudou zpracovávány déle než 3 roky.
Máte právo požádat správce o:
– přístup k osobním údajům, které se vás týkají,
– jejich náprava,
– vymazání,
– omezení zpracování,
– a přenositelnost dat.

V rámci zpracování uvedeného v bodě 3.3 c) máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů za účelem naplnění oprávněných zájmů Správce, včetně profilování, přičemž právo vznést námitku nelze uplatnit, pokud existují platné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, zejména pro určení, uplatnění nebo obhajobu nároků.
Na postup správce si můžete stěžovat u předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, Stawki 2, 00-193 Varšava.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro provoz služby.
Ve vztahu k vám může docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování za účelem poskytování služeb na základě uzavřené smlouvy a za účelem přímého marketingu ze strany Správce.
Osobní údaje nejsou předávány ze třetích zemí ve smyslu právních předpisů o ochraně osobních údajů. To znamená, že je neposíláme mimo Evropskou unii.

5 Informace ve formulářích

Služba shromažďuje informace dobrovolně poskytnuté uživatelem, včetně osobních údajů, pokud byly poskytnuty.

Služba může zaznamenávat informace o parametrech vašeho připojení (čas, IP adresa).
Služba může v některých případech zaznamenávat informace, které usnadňují propojení údajů ve formuláři s e-mailovou adresou uživatele, který formulář vyplňuje. V tomto případě se e-mailová adresa uživatele zobrazí v url adrese stránky obsahující formulář.

Údaje uvedené ve formuláři jsou zpracovávány za účelem vyplývajícím z funkce konkrétního formuláře, např. za účelem zpracování žádosti o službu nebo obchodního kontaktu, registrace služeb atd. Kontext a popis formuláře pokaždé jasně informují o tom, k čemu se používá.

6 Protokoly správce

Informace o chování uživatelů na webových stránkách mohou být předmětem protokolování. Tyto údaje se používají pro statistické a administrativní účely.

7 Relevantní marketingové techniky

Provozovatel používá statistickou analýzu návštěvnosti webových stránek prostřednictvím služby Google Analytics (Google Inc., se sídlem v USA). Provozovatel nepředává provozovateli této služby osobní údaje, pouze anonymizované informace. Služba je založena na používání souborů cookie v koncovém zařízení uživatele. Pokud jde o informace o preferencích uživatele shromážděné reklamní sítí Google, uživatel může zobrazit a upravit informace vyplývající ze souborů cookie pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/.
Provozovatel používá techniky remarketingu, aby přizpůsobil reklamní sdělení chování uživatele na webových stránkách, což může vyvolat dojem, že ke sledování uživatele jsou použity jeho osobní údaje, ale ve skutečnosti provozovatel nepředává provozovatelům reklamy žádné osobní údaje. Technologickým předpokladem pro tyto činnosti je povolení souborů cookie.
Provozovatel používá Facebook Pixel. Tato technologie znamená, že společnost Facebook (Facebook Inc., se sídlem v USA) ví, že osoba, která je u ní registrovaná, používá službu. V tomto případě vychází z údajů, jejichž správcem je sám; provozovatel nepředává Facebooku žádné další osobní údaje. Služba je založena na používání souborů cookie v koncovém zařízení uživatele.

8 Informace o souborech cookie

Webové stránky používají soubory cookie.
Soubory cookie jsou data IT, zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele služby a jsou určeny k použití na webových stránkách. Soubory cookie obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu uložení v koncovém zařízení a jedinečné číslo.
Provozovatel služby je subjekt, který umísťuje a zpřístupňuje soubory cookie na koncovém zařízení uživatele služby.
Soubory cookie se používají k následujícím účelům:
udržování relace Uživatele Webových stránek (po přihlášení), díky čemuž nemusí Uživatel na každé podstránce Webových stránek znovu zadávat své přihlašovací jméno a heslo;
pro účely uvedené výše v části „Základní marketingové techniky“;
Webové stránky používají dva hlavní typy souborů cookie: „relační“ soubory cookie a „trvalé“ soubory cookie (trvalé soubory cookie). „Relační“ soubory cookie jsou dočasné soubory, které se ukládají v koncovém zařízení uživatele, dokud se uživatel neodhlásí, neopustí webové stránky nebo nevypne software (webový prohlížeč). „Trvalé“ soubory cookie se ukládají v koncovém zařízení uživatele po dobu uvedenou v parametrech souborů cookie nebo dokud je uživatel nesmaže.
Software pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) obvykle standardně umožňuje ukládání souborů cookie do koncového zařízení uživatele. Uživatelé webových stránek mohou v tomto ohledu změnit své nastavení. Internetový prohlížeč umožňuje vymazat soubory cookie. Soubory cookie lze také automaticky blokovat. Podrobnosti naleznete v nápovědě nebo dokumentaci svého internetového prohlížeče.
Omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách.
Soubory cookie umístěné v koncovém zařízení uživatele služby mohou používat také subjekty spolupracující s provozovatelem služby, zejména společnosti: Google (Google Inc. se sídlem v USA), Facebook (Facebook Inc. se sídlem v USA), Twitter (Twitter Inc. se sídlem v USA).

9. správa souborů cookie – jak v praxi udělit a odvolat souhlas?

Pokud si nepřejete přijímat soubory cookie, můžete změnit nastavení svého prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že vypnutí souborů cookie, které jsou nezbytné pro procesy ověřování, zabezpečení a udržování uživatelských preferencí, může ztížit a v krajním případě znemožnit používání webových stránek.

Chcete-li spravovat nastavení souborů cookie, vyberte z níže uvedeného seznamu webový prohlížeč, který používáte, a postupujte podle pokynů:
Edge
Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera
Mobilní zařízení:
Android
Safari (iOS)
Windows Phone